Salaris en personeel

Voor ondernemers met personeel wordt periodiek op basis van verstrekte informatie de loonstroken voor de medewerkers opgemaakt. Daarnaast verzorgen wij de aangiften loonheffingen, de opgaven voor de pensioenfondsen, onderhouden we contacten met de Arbodienst en voeren de ziekteverzuimregistratie uit. Direct na afloop van het jaar worden de jaaropgaven verstuurd. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij aannemen en ontslag van werknemers.